آیین نامه ها و دستورالعملهای کارآموزی 1 داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/04-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
گروه داخلی اعصاب کارآموز 1 ( دانشجو) ندارد .
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir