آیین نامه های کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع

آیین نامه

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir