آیین نامه ها

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام آئین نامه

دریافت آئین نامه

 آیین نامه phd

 

 آیین نامه MDPhD

 MDPhD.pdf

 آیین نامه دستیار آموزشی

Ph.D

 راهنمای اجرایی آزمون جامع

فرم نامه درخواست آزمون جامع از سوی گروه

Ph.D

راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی  و فرمهای مربوطه

1- فرم نظارت بر پایان نامه

2- فرم صورتجلسه گزارش استاد ناظر

3- فرم صورتجلسه گزارش استاد راهنما

Ph.D

 

Ph.D

 

Ph.D

 

Ph.D

دستورالعمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانلود

فرم تعیین استاد راهنمای پژوهشی

 

فرم درخواست بررسی پیشینه پروپوزال

لازم است قبل از دفاع از پروپوزال از تکراری نبودن عنوان مورد نظر خود از طریق ارسال فرم "درخواست بررسی پیشینه پروپوزال" و

ارسال به nouri@lib.mui.ac.ir و دریافت تأیید از این آدرس اقدام فرمایید. یاد آور می گردد نوبت دهی جهت طرح و تصویب پروپوزال

در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منوط به ارائه فرم تأیید شده می باشد.

 

فرم پروپوزال

دانشجویان گرامی توجه فرمایید :

  • 1- تهیه فرم گزارش پیشینه پژوهش با استفاده از لینک http://pishineh.irandoc.a.ir و ارائه آن همزمان با ارائه پروپوزال الزامی است.
  • 2- جهت جلوگیری از به هم ریختگی فایل در زمان بازکردن روی کامپیوترهای متفاوت، فایل پروپوزال را با نسخه های قدیمی تر Word با استفاده از Save as کپی کنید.
  • 3- پرینت پروپوزال را به صورت دو رو تهیه فرمایید.
  • 4- قبل از پرینت صفحات را تنظیم کنید.
  • وارسی نامه کدهای اخلاقی
  • این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.
  • چک لیست ملاحظات اخلاقی

علاوه بر فرم وارسی نامه بسته به نوع مطالعه یک فرم از چک لیستهای ملاحظات اخلاقی تکمیل و ضمیمه گردد.

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوط مطالعه و تأیید گردد. دقت فرمایید فرم ارزیابی خطرات احتمالی برای دانشجویان مهمان انتهای همین فایل موجود است. پرینت فرمها پشت و روی کاغذ انجام گیرد.

ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

جهت اخذ امضای معاون تحصیلات تکمیلی، اخذ امضای عضو شورای تحصیلات تکمیلی در گروه مربوطه الزامی است.

قبل از پرینت صفحه ها مرتب سازی شود و پرینت الزاماً در دو روی کاغذ انجام شود.

 

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع

فرم تعهد استاد راهنما

فرم اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

فرم ارزشیابی ویژه داوران

فرم ارزشیابی ویژه استاد راهنما و مشاور

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

 

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب تاریخ بروز رسانی 15 مهر 96

 

فرم تقاضای میهمانی

 

فرم صدور کارت المثنی

 

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

 

فرم حذف پزشکی

 

فرم شماره 1 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 2 دوره تکمیلی 6 ماهه

 

جدول مصادق پایان نامه های فن آورانه

دستور العمل نحوه محاسبه نمره

 
فرم راه اندازی رشته

/sites/default/files/users/takmili/rahandazireshte.docx

 
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir