آیین نامه ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد.

عدم ارائه فرم بصورت دو رو منجر به عدم پذیرش فرم از سوی تحصیلات تکمیلی می باشد.

آیین نامه Ph.D  (اجرا جهت دانشجویان ورودی 98)

آیین نامه Ph.D (اجرا جهت دانشجویان ورودی 97 و قبل از آن)

آیین نامه MD-Ph.D
آیین نامه دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی

شیوه نامه حضور تمام وقت دانشجویان Ph.D

شیوه نامه اجرایی سال 98 (معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دستور العمل تشکیل کمیته ارزیابی بروندادهای فن آورانه

فرم صورتجلسه دفاع از پروپزوال پیشنهادی

جدول مصادیق پایان نامه های فن آورانه

آیین نامه دستیار آموزشی
فرمهای ارتقا سالیانه

فرایند و فرمهای: تعیین استاد راهنما _ پیش پروپوزال، صورتجلسه دفاع از پیش پروپوزال

دانشجویان ورودی 98 به بعد از ترم 2 تا قبل از آزمون جامع ملزم به اجرای مراحل فوق می باشند

فرآیند آزمون جامع

راهنمای اجرایی آزمون جامع (قبل از سال 98)

راهنمای اجرایی آزمون جامع(ویژه دانشجویان ورودی 98 به بعد)

فرم درخواست آزمون جامع و سایر فرمهای مربوطه

فلوچارت (نمودار) دفاع از پروپوزال تا تصویب نهایی

صفحه عنوان و فرم تعهد مجریان (مخصوص دانشکده پزشکی)

فرم پروپوزال

فرم ارزیابی پروپوزال

فرم اعلام اصلاحات پروپوزال

فرم تأیید انجام اصلاحات پروپوزال

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال

فرم سهمیه حق التدریس استادان

 ارزیابی خطرات احتمالی ... / طرحهایی که نیاز به تکمیل فرم خطرات احتمالی ندارد و در در آنها هیچگونه ماده خطر زا یا شیمیایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

فرم درخواست بررسی پیشینه پژوهش فرم مذکور را پس از تکمیل به ایمیل سرکارخانم نوری (nouri@lib.mui.ac .ir) ارسال و جواب آن را به این معاونت ارائه نمایید.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

 فرم رضایت آگاهانه (در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود).

 فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

گواهی ایمنی آزمایشگاه: لازم است دانشجویان در نیمسال اول تحصیل و در آبان ماه در دوره مذکور شرکت و گواهی خود را به آموزش تحصیلات تکمیلی ارائه دهند افرادی که قادر به شرکت در کارگاه مذکور در آبان ماه نگردند باید در اردیبهشت در کارگاه مذکور شرکت نمایند.

راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی

 فرم گزارش پیشرفت کار

راهنمای تدوین پایان نامه

لازم است نسخه چاپ شده مقاله یا گواهی پذیرش چاپ بهمراه آخرین نسخه مقاله به انتهای پایان نامه اضافه شود.

فرم اصالت پایان نامه (در قالب word)

فرآیند دفاع از پایان نامه

فرآیند، نامه و فرمهای مربوط به پیش دفاع مشروط از پایان نامه

دستورالعمل بازنگری پیش دفاع و دفاع از پایان نامه

فرمهای : درخواست برگزاری جلسه دفاع، فرم ب  و  فرم بررسی مقالات

شرح وظایف استاد ناظر

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم ارزشیابی ویژه داوران

فرم ارزشیابی ویژه استاد راهنما و مشاور

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی بهمراه نمونه فرم پر شده

فرم سهمیه حق التدریس استادان

لینک فرم ترجمان دانش (KT)

(فرم ترجمان دانش باید در جلسه دفاع به همراه با سایر مدارک به استاد ناظر جلسه ارائه شود)

فرآیند فراغت از تحصیل (به روز رسانی بهمن 96)

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب

بروز رسانی : تیرماه 98 - پرینت باید در دو روی کاغذ گرفته شود. مهر و امضای کتابخانه منوط به ارائه cd حاوی فایل پایان نامه و خلاصه آن ممهور به مهر تحصیلات تکمیلی می باشد. بند 9 تسویه حساب منوط به دریافت نامه فیزیکی برای آن معاونت از تحصیلات تکمیلی می باشد.

فرم تسویه حساب در مرکز تحقیقاتی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

فرم درخواست تغییر رشته ویژه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

فرم میهمانی

فرم میهمانی دروس عملی و کارآموزی در سایر دانشگاهها با توجه به شیوع کرونا (2) 99-98

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

فرم فرصت اضافی ویژه دانشجویان ذکور

فرم حذف پزشکی

فرآیند دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 1 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 2 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم راه اندازی رشته

فرآیند اعزام به همایش

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir