آیین نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آیین نامه و فرمهای مربوطه

پرینت پیش فرض در تحصیلات تکمیلی پرینت در پشت و روی کاغذ (دورو) می باشد

 آیین نامه phd

 آیین نامه MDPhD.pdf

آیین نامه دستیار آموزشی
فرمهای ارتقا سالیانه

فرآیند آزمون جامع

راهنمای اجرایی آزمون جامع

فرم نامه درخواست آزمون جامع از سوی گروه

راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی و فرمهای مربوطه (مربوط به استاد ناظر)

1- فرم نظارت بر پایان نامه

2- فرم صورتجلسه گزارش استاد ناظر

3- فرم صورتجلسه گزارش استاد راهنما

دستور العمل اجرایی پایان نامه ها د ر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرم تعیین استاد راهنمای پژوهشی

فرم درخواست بررسی پیشینه پروپوزال

لازم است قبل از دفاع از پروپوزال از تکراری نبودن عنوان مورد نظر خود از طریق ارسال فرم "درخواست بررسی پیشینه پروپوزال" و ارسال به nouri@lib.mui.ac.ir و دریافت تأیید از این آدرس اقدام فرمایید. یاد آور می گردد نوبت دهی جهت طرح و تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده منوط به ارائه فرم تأیید شده می باشد.

فرآیند تصویب پروپوزال

فرم پروپوزال

دانشجویان گرامی توجه فرمایید :

1- جهت جلوگیری از به هم ریختگی فایل در زمان بازکردن روی کامپیوترهای متفاوت، فایل پروپوزال را با نسخه های قدیمی تر Word با استفاده از Save as کپی کنید.

2- پرینت پروپوزال را به صورت دو رو تهیه فرمایید.

3- قبل از پرینت صفحات را تنظیم کنید.

وارسی نامه کدهای اخلاقی

 این فرم پس از   تایپ   و تکمیل اطلاعات بایستی به تایید مجری طرح برسد.

 چک لیست ملاحظات اخلاقی

علاوه بر فرم وارسی نامه بسته به نوع مطالعه یک فرم از چک لیستهای ملاحظات اخلاقی تکمیل و ضمیمه گردد.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...

فرم پس از تکمیل اطلاعات   (تایپ وپرینت بصورت پشت و روی کاغذ)   بایستی به تایید مجری طرح برسد و تمام صفحات فرم باید توسط رابط ایمنی گروه مربوط مطالعه و تأیید گردد. دقت فرمایید فرم ارزیابی خطرات احتمالی برای دانشجویان مهمان انتهای همین فایل موجود است. پرینت فرمها پشت و روی کاغذ انجام گیرد.

 ارزیابی خطرات احتمالی ...(ویژه دانشجویان مهمان)

 فرم رضایت آگاهانه

- در پژوهشهای مداخله ای با سوژه انسانی فرم رضایت آگاهانه باید همراه با پروپوزال تحویل داده شود.

 فرم رضایت آگاهانه در کارآزماییهای بالینی

- پرینت در دو روی کاغذ گرفته شود.

 فرم گزارش پیشرفت کار

جهت اخذ امضای معاون تحصیلات تکمیلی، اخذ امضای عضو شورای تحصیلات تکمیلی در گروه مربوطه الزامی است.

قبل از پرینت صفحه ها مرتب سازی شود و تأکید می گردد پرینت در دو روی کاغذ انجام شود.

راهنمای تدوین پایان نامه

فرآیند دفاع از پایان نامه

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع

فرم اطلاعیه جلسه دفاع

فرم ارزشیابی ویژه داوران

فرم ارزشیابی ویژه استاد راهنما و مشاور

فرم اعلام اصلاحات پایان نامه

فرم تایید انجام اصلاحات پایان نامه

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

فرآیند فراغت از تحصیل

فرم نامه فراغت از تحصیل از گروه

فرم تسویه حساب تاریخ بروز رسانی 15 مهر 96

فرم تقاضای میهمانی

فرم صدور کارت المثنی

فرآیند فرصت اضافی (بروز رسانی دی ماه 96)

فرم فرصت اضافی (لازم است پرینت فرم مذکور در دو روی کاغذ گرفته شود)

فرم حذف پزشکی

فرآیند دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 1 دوره تکمیلی 6 ماهه

فرم شماره 2 دوره تکمیلی 6 ماهه

جدول مصادق پایان نامه های فن آورانه

دستور العمل نحوه محاسبه نمره

فرم راه اندازی رشته

فرآیند اعزام به همایش

 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir