آیین نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام آئین نامه دریافت آئین نامه
  آیین نامه phd  phd.pdf
 آیین نامه MDPhD  MDPhD.pdf

آیین نامه دستیار آموزشی

Ph.D

راهنمای اجرایی آزمون جامع Ph.D

راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی

و فرمهای مربوطه

Ph.D
1- فرم نظارت بر پایان نامه Ph.D
2- فرم صورتجلسه گزارش استاد ناظر Ph.D
3- فرم صورتجلسه گزارش استاد راهنما Ph.D
دستورالعمل اجرایی پایان نامه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانلود
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir