آگهی برگزاری آزمون های زبان و علم سنجی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در پانزدهیم فراخوان استخدام هیات علمی پیمانی و فراخوان تعهدات قانونی می رساند آزمون های زبان و علم سنجی بر اساس جدول زیر انجام می گیرد. لازم به ذکر است:

1. کلیه داوطلبان براساس برنامه زمانبندی اعلام شده راس ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم می رساندد.

2. آزمون زبان انگلیسی در 4 حیطه شنیداری، خواندن، درک مطلب و نوشتن برگزار می گردد.

3. کلیه شرکت کنندگان کارت ملی، خودکار، مداد و پاک کن همراه داشته باشند.

 

تاریخ برگزاری ساعت برگزاری آزمون زبان ساعت برگزاری آزمون علم سنجی نام دانشکده محل برگزاری
دوشنبه 97/03/28 8 صبح 9صبح

متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی کلیه دانشکده ها، پزشکی و پیراپزشکی

ساختمان تدبیر
سه شنبه 97/03/29 8 صبح 9صبح پرستاری، بهداشت و تغذیه ساختمان تدبیر
چهارشنبه 97/03/30 8 صبح 9صبح سایر دانشکده ها و مراکز ساختمان تدبیر

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir