آگهی ابلاغ دستورالعمل جدید سفرهای علمی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستورالعمل جدید سفرهای علمی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ابلاغ گردید. بر اساس این دستورالعمل که در پایگاه کارگروه روابط بین الملل پژوهشی به آدرس intres.mui.ac.ir در اختیار اعضای محترم هیأت علمی داشگاه قرار گرفته است، فرمهای قبلی فاقد اعتبار بوده و متقاضیان موظفند از فرمهای جدید استفاده نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir