آنکال و کشیک های گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/29-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
/sites/default/files/users/jarahi/AANKKAAL.pdfبرنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي ارديبهشت 94
برنامه آنكال و  مقيم اساتيد خرداد 94/sites/default/files/users/jarahi/ankalkk.pdf
برنامه آنكال مقيم و كشيك اساتيد گروه جراحي تير ماه 94/sites/default/files/users/jarahi/ankal4.pdf
برنامه بخش دستياران تير ماه 94/sites/default/files/users/jarahi/bbbbb4.pdf
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي مرداد ماه 94
برنامه كشيك و مقيم شهريور ماه 94 باساتيد گروه جراحي يمارستان كاشاني و الزهرا
برنامه كشيك مقيم  و آنكال اساتيد گروه جراحي مهر ماه 94
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم
برنامه كشيك مقيم  و آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آبان ماه 94
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم آبان 94
برنامه كشيك مقيم  و آنكال اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آذر ماه 94 (اصلاحيه)
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم آذر 94
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم دي94
 برنامه کشیک  آنكال و مقیم اساتید گروه جراحی بیمارستان الزهرا و کاشانی دی ماه 94
 برنامه کشیک  آنكال و مقیم اساتید گروه جراحی بیمارستان الزهرا و کاشانی بهمن ماه 94
برنامه آنكال اساتيد جراحي پلاستيك و پيوند دست بيمارستان الزهرا و امام موسي كاظم بهمن 94
برنامه كشيك مقيم و آنكال اساتيد گروه جراحي اسفند 94 و فروردين ماه 95 بيمارستان الزهرا و كاشاني اصلاحيه
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح اسفند 94
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا  و سوانح فروردين 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح  ارديبهشت ماه 95
برنامه كشيك آنكال  و مقيم اساتيد گروه جراحي عمومي و جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا (س) و كاشاني و سوانح خرداد 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني تير ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح تير ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مرداد 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مرداد ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح شهريور ماه 95
برنامه كشيك آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني شهريور 95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني مهر ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح مهر ماه  95
برنامه كشيك و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان الزهرا و كاشاني آبان ماه 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك بيمارستان الزهرا و سوانح آبان ماه  95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا آذر 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك آذر 95
برنامه آنكال و مقيم اساتيد گروه جراحي بيمارستان كاشاني و الزهرا دي 95
برنامه كشيك اساتيد جراحي پلاستيك دي 95

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir