آناتومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/25-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده   مشاهده اسلاید
لیست اعضای هیئت علمی وفعالیتها دکتر اسفندیاری  Education86-87-1.ppt
فعالیتهای آموزشی گروه سال 87-88 دکتر والياني Education87-88-1،2.ppt
Fancy Anatomy Development Heart    AnatomyHeart.ppt
Fancy Anatomy CNS دكتر اسفندياري  CNS.ppt
فعاليتهاي پژوهشي گروه    Reasearch.ppt
 3-D Plastination    Presentation1.pps
 dd  dr test 
 
ICM-Sense,Reflex دکتر فاطمه سادات مصطفوی ICM

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir