آموزش و ارزیابی دستیاران بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 برنامه کارگاه های آموزشی دستیاران

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir