آموزش و ارزیابی دستیاران بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/04-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 موضوع فایل آموزشی

برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی 96-95 - زمان مهر 95

گروه 1                                  گروه 2                                گروه 3

برنامه کارگاه روش تحقیق دستیاران رشته های تخصصی در سال تحصیلی 96-95
برنامه کارگاه احیای نوزادان ویژه دستیاران رشته های کودکان، زنان و زایمان و بیهوشی در سال تحصیلی 96-95

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir