آموزش نحوه ارزشیابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-14:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزش نحوه ارزشیابی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی روز شنبه 97/8/6 در محل گروه ژنتیک دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کلیه اعضای محترم هیأت علمی این گروه برگزار شد پیرامون نحوه ارزشیابی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی بحث و تبادل نظر گردید. این جلسه بنا به درخواست گروه ژنتیک برگزار شده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir