آموزش مداوم

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/23-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 مسوول برنامه تاریخ اجرا  موضوعات
خانم دکتر آذر برادران 23/3/90 بیماریهای زنان و رحم
خانم دکتر آذر برادران 7/9/90 پاتولوژی دستگاه عصبی مرکزی و مجاری ادرار
خانم دکتر آذر برادران 20/10/90 بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
خانم دکتر آذر برادران 15/12/90 دستگاه گوارش
خانم دکتر آذر برادران 29/1/91 ستیولوژی
خانم دکتر آذر برادران 7/3/91 بیماریهای زنان و رحم
خانم دکتر آذر برادران 26/7/91 دستگاه گوارش(مری و معده)
خانم دکتر آذر برادران 12/9/91 بیماریهای پوست
خانم دکتر آذر برادران خرداد 92 بیماریهای زنان
خانم دکتر آذر برادران تیر 92 بیماریهای گوارش 1
خانم دکتر آذر برادران مهر 92 بیماریهای گوارش 2
خانم دکتر دیانا طاهری آذر 92 آخرین سیستم گزارش دهی کانسرها
خانم دکتر آذر برادران خرداد 93 بررسی آزمایشگاهی بیماریهای روماتولوژیک
خانم دکتر آذر برادران بهمن 93 تشخیص بیماریهای و نئوپلاسمهای هموتاپواتیک
خانم دکتر آذر برادران آذر 94 نحوه گزارش دهی سرطانهای پستان
     
     
     
     
     
     

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir