آموزش مداوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

دبیر برنامه تاریخ اجرا مدت برنامه محل برگزاری عنوان سخنران
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/1/26  ساعت 13-10  خانه پزشك ریویژن پارگی ACL دکتر سیدحمید موسوی
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/2/23  ساعت 13-10  خانه پزشك اپروچ به instability شانه دکتر ارسلان محمودیان
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/3/6  ساعت 13-10  خانه پزشك اپروچ به ناپایداری های پاتلا دکتر حسین اکبری اقدم
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/4/24  ساعت 13-10  خانه پزشك استئوتومی های اطراف زانو با هدف زیبایی دکتر حسین فانیان
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/5/28 ساعت 13-10  خانه پزشك تازه های درمان جراحی اسکولیوز دکتر محمدرضا اعتمادی فر
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/6/18  ساعت 13-10  خانه پزشك تریپل تریاد آرنج دکتر محمد دهقانی
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/7/15  ساعت 13-10  خانه پزشك آخرین تازه های TKA دکتر مهدی مطیفی فرد
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/8/20  ساعت 13-10  خانه پزشك تفسیر MRI ستون فقرات دکتر عبداله هادی
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/9/18  ساعت 13-10  خانه پزشك MPFL Recunstracion دکتر مهران رادی
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/10/16  ساعت 13-10  خانه پزشك شکستگی های پاتولوژیک ستون فقرات دکتر علی عندلیب
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/11/21  ساعت 13-10  خانه پزشك دررفتگی های اطراف لونیت دکتر ابوالقاسم زارع زاده
دكتر مهدي مطيفي فرد 95/12/19  ساعت 13-10 خانه پزشك دررفتگی های مادرزادی مفصل ران دکتر محمد جاودان

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir