آموزش بیماران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/10/29-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 نام بیماری توضیحات
   
   
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir