آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-1:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا

موضوع

14 98/01/26 در مورد حضور و فعالیت اعضاء هیات علمی و دستیاران  گروه در سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران تصمیمات لازم اتخاذ شد و در مورد درخواست های ارائه شده بحث و تصمیم گیری شد.
13 97/11/25 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری آموزشی تابعه و جذب هیات علمی بحث و تبادل نظر شد.
12 97/11/01 در مورد نحوه برنامه ریزی و گذراندن بخش رادیولوژی اکسترن های رادیولوژی گروه اطلاع رسانی شد و درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرقت و تصمیم گیری شد.
11 97/10/17 در مورد اجراء کنفرانس های بین گروهی بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد و درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرفت.
10 97/10/10 برای حضور دستیاران در بخش های جدید برنامه ریزی بحث و تبادل نظر شد و تصمیم گیری های لازم صورت گرفت.
9 97/09/19 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در مورد حضور همه اعضا گروه و دستیاران در گراند راند صبح های دوشنبه تاکید گردید.درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرفت.
8 97/07/26 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
7 97/07/02 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد. در مورد نیاز به هیات علمی نظرات گروه به دانشکده منعکس شد.
6 97/06/05 در مورد نیروی انسانی و لیست تجهیزات مورد نیاز گروه جهت اعلام به دانشکده، تصمیم گیری شد. در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه و همچنین بکارگیری سیستم های پکس و رادیولوژی از راه دور جهت بهبود خدمات در واحدهای تابعه دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.
5 97/05/25 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
4 97/03/24 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
3 97/03/21 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد. در مورد چگونگی نظارت بر عملکرد دستیاران توسط دستیاران سال های بالاتر تصمیم گیری شد.در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
2 97/02/20 در مورد پروتکل های مناسب برای MRI بحث و تبادل نظر شد. تغییراتی در مسئولیت اعضاء هیئت علمی گروه از جمله معاونین و ... صورت گرفت.
1 97/01/27 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد. در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد.اسامی اعضاء هیات علمی شرکت کننده در کنگره رادیولوژی ایران (11 الی 14ردیبهشت ماه 97) به دانشکده اعلام گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir