جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا

موضوع

24 99/4/28 در مورد درخواست هاي ارائه شده بحث و تصميم گيري شد.
23 98/11/17

در مورد درخواست هاي ارائه شده توسط دستياران بحث و تصميم گيري شد.

در خصوص ارزشيابي گروه راديولوژي كه در دي ماه انجام گرفت نتايج به اطلاع اساتيد رسانده شد.

گزارش جلسه كارپوشه الكترونيكي توسط خانم دكتر فرقداني به اساتيد اطلاع داده شد.

22 98/10/27

تاريخ انتخابات رزيدنت ارشد تعيين گرديد.

در مورد وضعيت و مشكلات مراكز تصويربرداري آموزشي بحث و تبادل نظر شد.

در مورد درخواست هاي ارائه شده بحث و تصميم گيري شد.

21 98/9/7  در مورد درخواست هاي ارائه شده ( نقل و انتقالات، مرخصي و ..... ) بحث و تصميم گيري شد.
20 98/8/9 

در مورد درخواست هاي ارائه شده ( نقل و انتقال و مرخصي و.... ) بحث و تصميم گيري شد.

در خصوص نرم افزار سما جهت آزمون هاي الكترونيكي بحث و تصميم گيري شد.

19 98/7/18 در مورد درخواست هاي ارائه شده ( نقل و انتقال، مرخصي و ....) بحث و تصميم گيري شد.
18 98/7/4 موارد مهم جلسه مشترك مديران گروه ها در دانشكده پزشكي به اطلاع اعضاي هيات علمي رسانده شد كه اهم آن تغييرات جديد در پروسه دفاع ، به روز رساني سامانه نگاه جهت ترفيع پايه ، مرخصي هاي اعضاي هيات علمي ، تشويق به چاپ درسنامه در گروه هاي آموزشي، به روز رساني سايت گروه ها، تهيه و تحول برنامه عملياتي در دو هفته اول اسفند ماه، سامانه حضور و غياب اساتيد از ابتداي سال تحصيلي پيش رو
17 98/05/22

در مورد بازآموزي هاي مدون سال 98 عناويني مطرح و به تصويب گروه رسيد.

درخواست هاي مطرح شده براي همكاري با گروه بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد.

16 98/04/17

اعضاء كارگروه اخلاق حرفه اي گروه راديولوژي تعيين شدند.

درخواست های ارسال شده دستياران و اعضا هيات علمي (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرفت.

در مورد سامانه كسري و ميزان و نحوه ذخيره سازي مرخصي اعضاء هيات علمي اطلاع رساني شد.

درخواست همكاري گروه تكنولوژي پرتوشناسي دانشكده پيراپزشكي جهت تدريس درس تفسير راديوگرافي توسط اعضاء هيات علمي گروه مورد موافقت قرار گرفت.

در مورد كلاس هاي دانشجويان پزشكي و جلسات بازآموزي سال 98 گروه تصميمات لازم اتخاذ شد.

درخواست هاي بيمارستان هاي آموزشي و درماني بررسي و  تصميمات لازم اتخاذ شد.

15 98/02/30

در مورد درخواست های ارائه شده اعضاء هيات علمي (نوع  و وضعيت فعاليت، نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.

گزارشي از نمرات درون بخشي و وضعيت ارتقاء دستياران ارائه و تصميم گيري هاي لازم صورت گرفت.

در مورد فعاليت دستياران در مراكز دانشگاهي بحث و تبادل نظر شد و تصميماتي اتخاذ گرديد.

14 98/01/26 در مورد حضور و فعالیت اعضاء هیات علمی و دستیاران  گروه در سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران تصمیمات لازم اتخاذ شد و در مورد درخواست های ارائه شده بحث و تصمیم گیری شد.
13 97/11/25 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری آموزشی تابعه و جذب هیات علمی بحث و تبادل نظر شد.
12 97/11/01 در مورد نحوه برنامه ریزی و گذراندن بخش رادیولوژی اکسترن های رادیولوژی گروه اطلاع رسانی شد و درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرقت و تصمیم گیری شد.
11 97/10/17 در مورد اجراء کنفرانس های بین گروهی بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد و درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرفت.
10 97/10/10 برای حضور دستیاران در بخش های جدید برنامه ریزی بحث و تبادل نظر شد و تصمیم گیری های لازم صورت گرفت.
9 97/09/19 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در مورد حضور همه اعضا گروه و دستیاران در گراند راند صبح های دوشنبه تاکید گردید.درخواست های ارسال شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) مورد بررسی قرار گرفت.
8 97/07/26 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
7 97/07/02 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد. در مورد نیاز به هیات علمی نظرات گروه به دانشکده منعکس شد.
6 97/06/05 در مورد نیروی انسانی و لیست تجهیزات مورد نیاز گروه جهت اعلام به دانشکده، تصمیم گیری شد. در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه و همچنین بکارگیری سیستم های پکس و رادیولوژی از راه دور جهت بهبود خدمات در واحدهای تابعه دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.
5 97/05/25 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
4 97/03/24 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
3 97/03/21 در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد. در مورد چگونگی نظارت بر عملکرد دستیاران توسط دستیاران سال های بالاتر تصمیم گیری شد.در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد.
2 97/02/20 در مورد پروتکل های مناسب برای MRI بحث و تبادل نظر شد. تغییراتی در مسئولیت اعضاء هیئت علمی گروه از جمله معاونین و ... صورت گرفت.
1 97/01/27 در مورد درخواست های ارائه شده (نقل و انتقال ، مرخصی و ...) بحث و تصمیم گیری شد. در مورد وضعیت و مشکلات مراکز تصویربرداری تابعه بحث و تبادل نظر شد.اسامی اعضاء هیات علمی شرکت کننده در کنگره رادیولوژی ایران (11 الی 14ردیبهشت ماه 97) به دانشکده اعلام گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir