آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-12:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
   تاریخ برگزاری شوراهای گروه سال 95  تاریخ برگزاری شوراهای گروه سال 96
95/11/18 96/07/01
95/11/11 96/06/23
95/11/04 96/05/30
95/10/20 96/05/03
95/10/06 96/03/08
95/09/06 96/03/01
95/08/18 96/02/25
95/07/29 96/02/04
95/07/15 96/01/21
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir