آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آشنایی دستیاران ارشد با فرایند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با شرکت کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار گردید، دستیاران ارشد گروههای داخلی، عفونی و بیماریهای گرمسیری و روانپزشکی با روند ارزشیابی online اعضای محترم هیأت علمی آشنا شدند. دانشکده پزشکی در نظر دارد ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی را به صورت online انجام دهد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir