آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/04-8:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون کارشناس ارشد رشته های پیراپزشکی در روزهای چهارشنبه عصر مورخ 94/2/30 و پنجشنبه صبح و بعد از ظهر مورخ 94/2/31 و جمعه عصر مورخ 94/3/1 با حدود 5000 نفر شرکت کننده در دانشکده پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir