آزمون دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/21-16:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز جمعه در تاریخ 97/12/24  در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران توسط گروه طب ایرانی برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir