آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مکان روزهای هفته ساعات حضور شماره تلفن گویا سایت نوبت دهی
دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه و چهارشنبه 17-20 32370750

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا

دوشنبه و سه شنبه

17-20 36201818

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه بیمارستان امین چهارشنبه 10-12 33033400 -
دکتر محمود بابائیان کلینیک ویژه بیمارستان امین دوشنبه 10-12 33033400 -
دکتر محمد مظاهری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و سه شنبه 11-12/30 34466703 -
دکتر محمود بابائیان کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34466703 -
دکتر محمدرضا حاجی حیدری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین شنبه و دوشنبه 9-11 34466703 -

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir