آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-20:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لطفا مراجعین محترم با این شماره تلفن های ذیل جهت نوبت دهی و پذیرش تماس حاصل نمائید.

ردیف نام پزشک مکان روز ساعت شماره تلفن سایت نوبت دهی
4 دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه و چهارشنبه 17-20 32370750 www.nobatdehi.mui.ac.ir
3 دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا دوشنبه و سه شنبه 17-20 36201818 www.nobatdehi.mui.ac.ir
2 دکتر محمد مظاهری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و سه شنبه 11-12/30 34474246  
1 دکتر محمود بابائیان کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34474246  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir