آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-18:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی مکان روزهای هفته ساعات حضور شماره تلفن گویا سایت نوبت دهی
دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه و چهارشنبه 17-20 32370750

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا دوشنبه 17-20 36201818

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر مریم یاوری کلینیک ویژه  امین یکشنبه 17-20 34475052

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمود بابائیان کلینیک ویژه امام موسی صدر دوشنبه 17-20 33386010-14 -
دکتر محمود بابائیان مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34466703 -
دکتر مریم یاوری مرکز آموزشی تخصصی و فوق تخصصی امین شنبه و سه شنبه 9-11 34466703 -
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir