آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لطفا مراجعین محترم با این شماره تلفن های ذیل جهت نوبت دهی و پذیرش تماس حاصل نمائید.

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه و چهارشنبه 17-20 32370750

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا

دوشنبه و سه شنبه

17-20 36201818

www.nobatdehi.mui.ac.ir

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه بیمارستان امین یکشنبه 10-12 34474246 www.nobat.mui.ac.ir
دکتر محمود بابائیان کلینیک ویژه بیمارستان امین دوشنبه 10-12 33033400 www.nobat.mui.ac.ir
دکتر محمد مظاهری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و سه شنبه 10-11/30 34474246  
دکتر محمود بابائیان کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34474246  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir