آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

توجه: مراجعین عزیز، خانم دکتر محبوبه والیانی چهارشنبه مورخ 98/12/7 در کلینیک حضور ندارند.

لطفاً مراجعین محترم با این شماره تلفن های ذیل جهت نوبت دهی و پذیرش تماس حاصل نمائید.

ردیف نام پزشک مکان روز ساعت شماره تلفن سایت نوبت دهی
5 دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه 17-20 32370750 www.nobatdehi.mui.ac.ir
4 دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا دوشنبه، سه شنبه و جهارشنبه 17-20 36201818 www.nobatdehi.mui.ac.ir
3 دکتر محمد مظاهری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین دوشنبه 10-12 34474246 تا اطلاع ثانوی در بیمارستان امین حضور ندارند.
2 دکتر محمود بابائیان کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34474246 -
1 دکتر محبوبه والیانی کلینیک طب سنتی بیمارستان امین چهارشنبه 8-14 33033400 www.nobatdehi.mui.ac.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir