آدرس محل طبابت اعضاء هیات علمی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لطفا مراجعین محترم با این شماره تلفن های ذیل جهت نوبت دهی و پذیرش تماس حاصل نمائید.

دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه آیت الله کاشانی شنبه و چهارشنبه 17-20 32370750 www.nobatdehi.mui.ac.ir
دکتر محمد مظاهری کلینیک ویژه الزهرا دوشنبه و سه شنبه 17-20 36201818 www.nobatdehi.mui.ac.ir
دکتر محمد مظاهری کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و سه شنبه 11-12/30 34474246  
دکتر محمود بابائیان کلینیک طب سنتی بیمارستان امین یکشنبه و چهارشنبه 9-11 34474246  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir