آدرسهای سایتهای کاربردی کتابخانه دانشکده پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-5:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 www.lib.mui.ac.ir  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
www.magiran.com بانک اطلاعات نشریات کشور
www.mui.ac.ir/rsf MUI Resource Finder در حال حاضر مي توانيد بيش از 6000 عنوان Journalو منبع علمي و تخصصي را بر اساس فيلدهاي مختلف جستجو و با اطلاعات اين نرم افزار به منبع مورد نظر دسترسي پيدا کنيد
www.nlm.nih.gov United States NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
 www.nlai.ir سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 www.loc.gov/catdir/cpso/lcco The Library of Congress
 www.doaj.org  Directory of Open Access Journals
 www.lib.mui.ac.ir/tazehayenashr2.htm  تازه های نشر دانشگاه علوم پزشکی
 www.journals.mui.ac.ir/jrms  Journal of Research in Medical Sciences مجله پژوهش در علوم پزشکی
 www.ijme.ir مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي Iranian Journal of Medical Education
 www.stedu.mui.ac.ir سیستم ثبت نام امور آموزشی دانشجویان
 www.book.ui.ac.ir/cgi-bin/lib امانت منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
 http://www.sid.ir/fa/isiguide.pdf راهنمای مراجعه سریع به ISI
 www.192.168.118.10/bioone1.02/index2.htm کتب و مجلات الکترونیک نوین پژوه آسیا
 www.journals.mui.ac.ir MUI Periodicals
www.tibf.ir بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب
 www.lib.mui.ac.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=766 امانت بین کتابخانه ائی
 ftp.mui.ac.ir/download دانلود نرم افزارهای قابل دسترس
 www.anjomannasheran.com انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان
 www.journals.mui.ac.ir MUI Periodicals
 www.publication.mui.ac.ir/ اداره انتشارات

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir