آئین نامه و مقررات

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/18-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آئین نامه ها و مقررات کانون فرهیختگان 

آئین نامه ها و مقررات
 آئین نامه فرآیند بازنشستگی اعضای هیات علمی
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir