آئین نامه ها و مصوبات هیات ممیزه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آئین نامه ها و مصوبات هیات ممیزه

آئین نامه ها و مصوبات
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir