آئین نامه ها و دستور العمل های کارورزی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
درحال حاضردانشجویان مرحله کارورزی در گروه چشم پزشکی پذیرش نمی شود .
مقررات برنامه های آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir