آئین نامه ها و دستور العمل های کارورزی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/27-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آئین نامه ها و دستور العمل های کارورزی گروه طب اورژانس

آئین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir