آئین نامه ها و دستور العمل های کارآموزی1(Student) گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-14:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آیین نامه ها و مقررات تاریخ تصویب
1 کتابچه آموزشی توجیهی مدون بدو ورود فراگیران گروه قلب و عروق 1397

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir