آئین نامه ها و دستور العمل های کارآموزی 1 (Student) گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
در حال حاضر دانشجوی پزشکی در مرحله student  در گروه چشم وجود ندارد .
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir