آئین نامه ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
                              موضوع                                                      
آئین نامه کارشناسی ارشد
                  برنامه آموزشی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی                

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir