آئین نامه ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آیین نامه ها و مقررات تاریخ تصویب
1 آیین نامه دوره MSC 89/8/15
2 سر فصل دروس و آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ایمنی 93/2/27

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir