آئین نامه ها و دستورالعمل های کارآموز2(Extern) گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/03/25-19:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
آئين نامه انضباطي دستياران، كارورزان و دانشجويان
برنامه راهبردي دو ساله

دانشجویان و کارورزان عزیز، جهت رویت نمرات دوره عفونی خود، به سامانه سمای دانشگاه مراجعه کنید.

http://register.mui.ac.ir/samaweb/

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir