آئین نامه ها و دستورالعمل های کارآموز2(Extern) گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-20:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تاریخ تصویب
۱ برنامه اكسترنها  ۱۳۹۹
۲ آيين نامه درسي دانشجويي ۱۳۹۹

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir