آئین نامه ها و دستورالعمل های دکترای تخصصی پزشکی مولکولی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/26-5:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آئین نامه ها و مقررات  تاریخ تصویب
1 PhD 97/4/24
2 MD-PhD 89/3/9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir