آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع فایل

شیوه نامه  نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آیین نامه

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir