آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع فایل

شیوه نامه  نگارش پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آیین نامه

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir