آئین نامه ها و دستورالعمل های اکسترنی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir