آئین نامه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-11:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام آئین نامه دریافت آئین نامه
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع باتلاتر  123.pdf
آئین نامه دوره استیودنتی و اکسترنی  dorehstudent(4)..pdf
آئین نامه استاد راهنما  ostadhnama.pdf
آئین نامه جامع پزشکی  AMOZESHY1
 آئین نامه دوره ICM  3.pdf
آئین نامه جدید دوره icm ,قبولی آزمون جامع علوم پایه اسفند 95 دانلود
 آیین نامه phd  phd.pdf
برگزیده آیین نامه phd  phd1.pdf
مراحل فارغ التحصیلی در تحصیلات تکمیلی  far.pdf
آیین نامه کارشناسی ارشد  Amoozesh.pdf
شرایط و ضوابط بررسی موجه نمودن غیبت دانشجو به دلایل پزشکی aaa123.pdf
آئین نامه آموزشی همراه (جهت موبایل) دانلود 
قوانین آموزشی جهت تطبیق و ورود نمرات دروس (مهمانی -انتقالی -تطبیقی) دانلود 
فلوچارت مراحل تطبیق دروس دانلود 
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir