آئین نامه های آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/25-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتازو استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  123.pdf
آئین نامه دوره استیودنتی و اکسترنی  dorehstudent(4)..pdf

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir