آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی و جذب نیروی تعهدات غیر هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی
فرآیند آئین نامه فرم ها
جدب اعضای هیات علمی به صورت تعهدات ضریب کا
فرآیند جذب هیات علمی بالینی تعهداتی (ده درصد اول قبول شدگان) شیوه نامه اجرائی نحوه گذراندن تعهدات قانونی (در مقطع Ph.D) جدول اطلاعات مربوط به متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (ضریب k) به صورت هیات علمی آموزشی
فرآیند انجام تعهدات قانونی مقطع فوق تخصصی بالینی شیوه نامه اجرایی تبدیل تعهدات قانونی (در مقطع Ph.D ) از غیرهیات علمی به عیات علمی  
فرآیند جذب نیروی تعهداتی قانونی از فارغ التحصیلان دکتری تخصصی    
فرآیند انتقال مابقی تعهدات قانونی هیات علمی به این دانشگاه    
فرآیند تبدیل تعهدات تخصص و فوق تخصص بالینی ضریب K درمانی به آموزشی    
جدب اعضای هیات علمی به صورت قراردادی
فرآیند جذب هیات علمی قراردادی   فرم متقاضیان انعقاد قراداد هیات علمی (هیات علمی بالینی)
    جدول متقاضیان درخواست هیات علمی قراردادی بررسی در گروههای علوم پایه
جدب اعضای هیات علمی به صورت استخدام پیمانی
فرآیند جذب اعضای هیات علمی پیمانی (فراخوان متمرکز) شیوه نامه اجرایی آئین نامه استخدام هیات علمی پیمانی

فرم مربوط به بررسی توانایی تدریس و تهیه طرح درس (فرم شماره 1)

فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی به پیمانی به رسمی آزمایشی  آئین نامه تشکیل هیات علمی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها فرم مربوط به بررسی انگیزه و علاقه مندی به انجام فعالیت آموزشی (فرم شماره 2)
فرآیند اجرایی ماده یک فرهنگی اعضای هیات علمی آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها فرم بررسی صلاحیت آموزش بالینی در رشته تخصصی داوطلب
فرآیند اجرایی فعالیتی های اعضای هیات علمی برای اولین بار   فرم بررسی مهارت آموزش عملی در رشته تخصصی داوطلب (رشته های علوم پایه) (فرم شماره 9)
فرآیند اجرایی انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   فرم مربوط به بررسی توانایی پژوهشی (فرم شماره 3)
فرآیند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی مربیان   فرم مربوط به توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه داوطلبین آموزشی) (فرم شماره 3)
    فرم بررسی انگیزه و علاقه مندی به عضویت هیات علمی پژوهشی (فرم شماره 4)
    فرم ارزیابی توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه هیات علمی پژوهشی) (فرم شماره 6)
    فرم امتیازات توانایی علمی داوطلبین عضویت در هیات علمی دانشگاه ها (فرم 20)
فرآیند آئین نامه فرم ها
فرآیند انجام تعهدات قانونی(غیر هیات علمی) فارغ التحصیلان دکترای تخصصیPh.D
طرح نیروی انسانی و خدمت سربازی

آئین نامه نحوه گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مصوب 95/08/09

 
فرآیند آئین نامه فرم ها
  ترفیع پایه  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir