آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی و جذب نیروی تعهدات غیر هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/10-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب هیات علمی
فرآیند آئین نامه فرم ها
جدب اعضای هیات علمی به صورت تعهدات ضریب کا
فرآیند تبدیل تعهدات قانونی مشمولین غیر هیات علمی مقطع Ph.D  به هیات علمی آموزشی یا پژوهشی آیین نامه نحوه گذراندن تعهدات قانونی مصوب  ۹۵/۸/۹   جدول اطلاعات مربوط به متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (ضریب k) به صورت هیات علمی آموزشی
فرایند جذب مشمولین تعهدات قانونی مقطع Ph.D  آیین نامه نحوه گذراندن تعهدات قانونی مصوبه ۹۳/۷/۳  
فرایند تبدیل تعهدات قانونی مشمولین غیر هیات علمی مقطع تخصص از  درمانی به هیات علمی آموزشی آیین نامه هیات عالی جذب جدید  
فرایند جذب مشمولین تعهدات قانونی مقطع  تخصص (۱۰% درصد قبول شدگان) شیوه نامه اجرایی آئین نامه نحوه گذراندن تعهدات قانونی (در مقطع Ph.D)  
فرایند تبدیل تعهدات قانونی مشمولین غیر هیات علمی مقطع فوق  تخصص از درمانی به هیات علمیآموزشی دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای ماده ۵۸ آیین نامه اداری  
فرآیند تبدیل تعهدات تخصص و فوق تخصص بالینی ضریب K درمانی به آموزشی شیوه نامه اجرایی تبدیل تعهدات قانونی (در مقطع Ph.D) از غیر هیات علمی به هیات علمی  
فرآیند جذب مشمولین تعهدات قانونی مقطع فوق تخصص شیوه نامه جذب پذیرفته شدگان دانشنامه تخصصی و تبدیل تعهدات از درمانی به هیات علمی آموزشی  
فرآیند انتقال مابقی تعهدات قانونی هیات علمی به این دانشگاه شیوه نامه جذب پذیرفته شدگان دانشنامه  فوق تخصصی و تبدیل تعهدات از درمانی به هیات علمی آموزشی  
جدب اعضای هیات علمی به صورت قراردادی
فرآیند جذب هیأت علمی قراردادی   فرم متقاضیان انعقاد قراداد هیات علمی (هیات علمی بالینی)
    جدول متقاضیان درخواست هیات علمی قراردادی بررسی در گروههای علوم پایه
    فرم انعقاد- تمدید قرارداد
    فرم نظر دهی ادامه فعالیت اعضای هیات علمی
جدب اعضای هیات علمی به صورت استخدام پیمانی
فرآیند جذب اعضای هیات علمی پیمانی ( فراخوان متمرکز) شیوه نامه اجرایی آئین نامه استخدام هیات علمی پیمانی

فرم مربوط به بررسی توانایی تدریس و تهیه طرح درس (فرم شماره 1)

فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی به پیمانی  و رسمی آزمایشی آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها فرم بررسی صلاحیت آموزش بالینی در رشته تخصصی داوطلب (فرم شماره 20)
فرآیند اجرایی ماده یک فرهنگی اعضای هیات علمی آیین نامه اداری-استخدامی اعضاء هیئت علمی فرم امتیازات توانایی علمی داوطلبین پایه عضویت در هیات علمی دانشگاه ها (فرم 20)
فرآیند اجرایی فعالیتهای اعضای هیات علمی برای اولین بار   فرم مربوط به بررسی توانایی پژوهشی (فرم شماره 3)
فرآیند اجرایی انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   فرم مربوط به توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه داوطلبین آموزشی) (فرم شماره 3)
    فرم بررسی انگیزه و علاقه مندی به عضویت هیات علمی پژوهشی (فرم شماره 4)
    فرم ارزیابی توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی (ویژه هیات علمی پژوهشی) (فرم شماره 6)
سایر موارد
فرآیند انجام تعهدات قانونی(غیر هیات علمی) فارغ التحصیلان دکترای تخصصیPh.D
طرح نیروی انسانی و خدمت سربازی

آئین نامه فرآیند اشتغال اعضای هیات علمی بازنشستگان دانشگاه

 
فرآیند انتقال مابقی تعهدات قانونی هیات علمی به این دانشگاه آئین نامه بازنشستگی  
فرآیند بکار گیری متقاضیان حق التدریس در اداره جذب هیات علمی آیین نامه نقل و انتقال اعضاء هیات علمی  
  ترفیع پایه  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir