آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب غیر هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آئین نامه ها، فرآیندها و فرم های جذب غیر هیات علمی

فرآیند آئین نامه فرم های جذب غیر هیات علمی
فرآیند انجام تعهدات قانونی(غیر هیات علمی) فارغ التحصیلان دکترای تخصصیPh.D
طرح نیروی انسانی و خذمت سربازی
   
فرآیند انتقال تعهدات قانونی غیر هیات علمی Ph.D    


 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir