وضعیت حضور و غیاب دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-20:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران: جهت دیدن وضعیت حضور و غیاب کلاس های شنبه و چهارشنبه در ماههای آذر و دی و تحویل مرخصی های بهمن ماه تا 6 اسفند ماه فرصت دارید به دفتر گروه مراجعه نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir