فراخوان متقاضیان جذب هیأت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ارائه سخنرانی توسط متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی در تاریخ پنجشنبه 97/3/10 ساعت 7/30 صبح در کلاس شماره 2 مرکز پزشکی الزهرا(س) با حضور اساتید گروه بیهوشی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir