فراخوان جذب هيأت علمي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/07-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ثبت نام اينترنتي دوازدهمين فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي، جهت اطلاعات بيشتر اينجا كليك نمائيد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir