دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-6:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب در تاریخ 13 الی 15 آذر ماه 98 (2019   6- 4 December) در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir