دستورالعمل اصول حرفه ای

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/07-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران

جهت اطلاع از دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران اینجا کلیک نمائید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir