تقدیر از دستیار ارشد

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همزمان با آغاز سال تحصیلی 97- 1396 با اهداء هدیه و لوح سپاس از زحمات دستیار ارشد آقای دکتر بابک حقانی فر تشکر گردید

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir