تقدیر از دستیاران گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با شروع سال تحصیلی 99- 98 از حائزین بالاترین نمره آزمون ارتقاء در سه رده دستیاری و آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی با حضور اساتید و دستیاران گروه  با اهداء هدیه تقدیر بعمل آمد. دکتر زهرا مظاهری (سال چهار- دانشنامه تخصصی)- دکتر علیرضا جعفری (سال سوم)- دکتر پویان نادری افشار (سال دوم)- دکتر علیرضا بابایی زاده (سال اول) – دکتر سجاد ادیب (دستیار ارشد) (مشاهده عکس)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir