تقدیر از دستیاران بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با شروع سال تحصیلی 98-97 از حائزین بالاترین نمره آزمون ارتقاء در سه رده دستیاری و آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی با حضور اساتید و دستیاران گروه با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد.دکتر مهرشاد نمازی (سال چهار- دانشنامه تخصصی)- دکتر سجاد ادیب (سال سوم)- دکتر آرش میرستاری- دکتر محمد جعفری- دکتر ایمان رئیسی (دستیاران سال دوم)- دکتر زهرا احمدزاده (دستیار سال اول) (مشاهده عکس)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir