تقدیر از دستیاران برتر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/07/04-6:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همزمان با آغاز سال تحصیلی 96- 1395 از حائزین بالاترین نمره کل آزمون ارتقاء  در هر رده دستیاری با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد.خانم دکتر مریم حیدری (دستیار سال 4)- آقای دکتر بابک حقانی فر(دستیار سال 3)- آقای دکتر مهرشاد نمازی (دستیار سال2)- آقای دکتر ایمان نیکخو(دستیار سال 1).( مشاهده عکس)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir