تقدیر از دستیاران برتر گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/07/04-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همزمان با آغاز سال تحصیلی 96- 1395 از حائزین بالاترین نمره کل آزمون ارتقاء  در هر رده دستیاری با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد.خانم دکتر مریم حیدری (دستیار سال 4)- آقای دکتر بابک حقانی فر(دستیار سال 3)- آقای دکتر مهرشاد نمازی (دستیار سال2)- آقای دکتر ایمان نیکخو(دستیار سال 1).( مشاهده عکس)

لوگوی بیهوشی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir