تقدیر از دستیاران برتر

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با شروع سال تحصیلی 97- 1396 از حائزین بالاترین نمره آزمون  ارتقاء در سه رده دستیاری و بورد تخصصی (سال چهار) با اهداء لوح و هدیه تقدیر بعمل آمد. خانم دکتر سیما زنگوئی (سال 4)- خانم دکتر سهیلا مکارمی (سال 3)- آقای دکتر علیرضا جباری (سال2)- آقای دکتر سید آرش میرستاری(سال1)- (مشاهده عکس)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir