تغییرتاریخ آزمون OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-21:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران : آزمون OSCE در تاریخ پنجشنبه 1398/1/29 ساعت 12 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir