تاریخ برگزاری اولین آزمون درون گروهی سال تحصیلی 99- 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین آزمون درون گروهی سال تحصیلی 99- 98 در تاریخ 98/9/14 ساعت 9 صبح در سالن مطهری مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir