برگزاری کلاس آنلاین اکسترنهای بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/18-20:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اکسترنهای بیهوشی کلاس آنلاین بیهوشی جنرال و رژیونال روز 99/11/21 ساعت 18 توسط خانم دکتر زهرا رحیمی برگزار می گردد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir