برگزاری کارگاه PMP

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه آشنایی با طراحی سئوال به روش PMP توسط آقای دکتر شایان جهت دستیاران و اساتید بیهوشی در تاریخ پنجشنبه 9/9/96 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir