برگزاری کارگاه یک روزه طراحی سئوال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-6:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه یک روزه طراحی سئوال توسط خانم دکتر امید جهت اساتید در تاریخ پنجشنبه 1398/3/30 در کلاس شماره 5 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزاری می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir