برگزاری ژورنال کلاب گروه ICU

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه 96/9/22 جلسه ژورنال کلاب با حضور اساتید و دستیاران فوق تخصص ICU در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir